رستاک تجارت: محاسبه مصرف برق چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک چگونه است؟ از کجا می‌توانیم بفهمیم که مصرف انرژی کدام بیشتر و کدام کمتر است؟

میزان مصرف برق چیلر تراکمی هوا خنک و یا آب خنک و نیز مصرف برق مینی چیلر یا چیلر کوچک خانگی و صنعتی تابع چند عامل مختلف است که در ادامه آن را محاسبه می کنیم. هزینه برق چیلر مجموع هزینه های برق مصرفی موتور الکتریکی کمپرسور، موتور فن های کندانسور و برج خنک کننده و نیز پمپ های آب اواپراتور و کندانسور آبی است. محاسبه مصرف برق چیلر خانگی یا صنعتی و یا محاسبه مصرف برق چیلر هوا خنک یا آب خنک و … طبق یک فرمول واحد انجام می شود.

کدام قسمت‌های چیلر بیشتر برق مصرف می‌کنند؟

بیشترین مقدار مصرف برق در چیلرها و مینی چیلرهای تراکمی مربوط به موتور الکتریکی متصل به کمپرسور می شود. مصرف کننده دیگر در این دستگاه ها، موتور الکتریکی متصل به پمپ آب اواپراتور است. اواپراتور بخشی از دستگاه است که آب در آنجا سرد شده و با پمپ‌ به واحدهای مصرف کننده داخل ساختمان و یا واحدهای صنعتی ارسال می گردد. این دو مصرف کننده در تمامی چیلرهای تراکمی وجود دارند.

اگر چیلر تراکمی مد نظر از نوع هوا خنک باشد، کندانسور آن توسط یک یا چند فن خنک می شود که میزان مصرف برق موتور الکتریکی متصل به فن ها نیز باید به مصرف برق کمپرسور و پمپ آب سرد اضافه گردد. (مطابق شکل زیر فن های کندانسور در قسمت بالایی چیلر و مینی چیلر قرار دارند.)

اگر چیلر تراکمی مد نظر از نوع آب خنک باشد، کندانسور آن با فن خنک نمی شود، بلکه در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell and Tube)، توسط آب خنک می شود. آبی که در کندانسور پوسته و لوله، حرارت مبرد را می گیرد، به عنوان آبگرم توسط یک پمپ به برج خنک کننده ارسال می شود تا در برج توسط فن خنک شود. بنابراین میزان مصرف برق موتور الکتریکی متصل به پمپ آبگرم و موتور الکتریکی متصل به فن برج خنک کننده نیز باید به مصرف برق کمپرسور و پمپ آب سرد اضافه گردد.

• محاسبه میزان برق مصرفی در چیلر هوا خنک (air cooled):

کمپرسور + واتر پمپ + فن کندانسور

• محاسبه میزان برق مصرفی در چیلر آب خنک (water cooled):

کمپرسور + پمپ آبسرد + پمپ آبگرم + فن برج خنک کن 

• محاسبه میزان برق مصرفی در مینی‌چیلر/هیت‌پمپ:

کمپرسور + واتر پمپ + فن کندانسور

محاسبه هزینه برق چیلر و مینی چیلر؛ هزینه برق مصرفی چیلر چقدر است؟

پس از آنکه مدل و ظرفیت دستگاه موردنظر متناسب با نیاز برودتی ساختمان انتخاب شد، می توان از کاتالوگ دستگاه و یا پلاک دستگاه، توان الکتریکی ورودی (معمولا بر حسب کیلووات Kw) به دستگاه که معمولا با نام Power Input یا Input Power و یا Power Consumption شناخته می شود را استخراج کرد. در برخی از دستگاه ها نیز بجای Power Input می توان با استخراج ولتاژ و آمپر ورودی، توان کل ورودی به دستگاه را محاسبه نمود.

برای مثال می خواهیم مصرف برق چیلر هوا خنک با ظرفیت خنک کاری ۷۰ کیلووات (۲۰ تن تبرید) را محاسبه کنیم. توان کل الکتریکی ورودی (Power Input یا Power Consumption) به این دستگاه برابر ۱۵٫۵ کیلووات است. پس COP یا همان ضریب عملکرد این دستگاه برابر ۷۰/۱۵٫۵=۴٫۵ می شود. ۱۵٫۵ کیلووات برق ورودی به دستگاه برای گردش موتورهای الکتریکی متصل به کمپرسورها، فن های کندانسور و پمپ آب سرد اواپراتور است.

اگر قرار باشد که دستگاه در تابستان به طور میانگین روزانه ۸ ساعت و با ظرفیت میانگین ۳۳ درصدی کار کند، مقدار برق مصرفی آن در طول یک ماه برابر ۱۵٫۵ × ۳۳% × ۸ × ۳۰ = ۱۲۲۷ کیلووات خواهد بود.

با توجه به پله ای بودن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی که در جدول زیر ارائه شده است (مطابق قبوض برق مسکونی در سال ۹۶) هزینه برق چیلر تراکمی هوا خنک با ۱۲۷۷ کیلووات ساعت برق مصرفی در ماه به صورت زیر محاسبه می شود:

قیمت ۰ تا ۱۰۰ کیلووات/ساعت = ۱۰۰ * ۴۵ = ۴۵۰۰ تومان

قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ = ۱۰۰ * ۵۲ = ۵۲۰۰ تومان

قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ = ۱۰۰ * ۱۱۲ = ۱۱۲۰۰ تومان

قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ = ۱۰۰ * ۲۰۲ = ۲۰۲۰۰ تومان

قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ = ۱۰۰ * ۲۳۲ = ۲۳۲۰۰ تومان

قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ = ۱۰۰ * ۲۹۲ = ۲۹۲۰۰ تومان

قیمت ۶۰۰ تا ۱۲۷۷ کیلووات/ساعت = ۶۷۷ * ۳۲۲ = ۲۱۷۹۹۴ تومان

مجموع قیمت در ماه = ۴۵۰۰ + ۵۲۰۰ + ۱۱۲۰۰ + ۲۰۲۰۰ + ۲۳۲۰۰ + ۲۹۲۰۰ + ۲۱۷۹۹۴ ====> ۳۱۱٫۴۹۴ تومان

(دقت شود که رقم بدست آمده برای دستگاهی با ظرفیت خنک کاری ۲۰ تن تبرید است که به تنهایی می تواند نیاز چندین واحد از یک ساختمان بزرگ را تامین کند.)