قسمت 1: مبانی و روش سنتی (با سنسور)

COP مخفف ضریب عملکرد است و نشان دهنده کارایی دستگاههای گرمایش و سرمایش است. COP با نسبت اتلاف گرما و میزان مصرف برق تعریف می شود. این مانند راندمان دستگاه است اما بالاتر از 100٪ است.برای مثال میتوان گفت که برای یک ماشین که درست کار نمی کند کمتر از 100 باشد.

چرا باید آنرا محاسبه و نظارت کنیم؟

از آنجا که در دستگاه های سرمایشی، محاسبه عملکرد سیستم مهم است ، هرچه COP بیشتر باشد ، دستگاه کارآمدتر کار می کند و COP پایین نیز تأثیرات منفی بسیاری در پی دارد که عموماً هزینه های مصرفی کاربر را بالا میبرد. نظارت مداوم بر روی نتایج می تواند تصویر کاملی از عملکرد سیستم در طول زمان ارائه دهد. 

اندازه گیری COP اجازه می دهد:

1.بهبود مداوم دستگاه

2.در صورت خراب شدن COP به سرعت واکنش نشان دهید

سه عامل بیرونی که می توانند به طور مستقیم بر مصرف چیلر یا واحد خنک کننده تأثیر بگذارند:

- بار (به مصرف ، AC ، خنک کننده و غیره بستگی دارد)

- درجه حرارت بیرون (و رطوبت گاهی اوقات)

- دمای خنک کننده

برای انجام صرفه جویی در مصرف انرژی با مقررات ، باید دستگاه را هنگامی مدیریت كنیم كه فاكتورهای بیرونی تحول پیدا كنند تا مصرف كمتری از دستگاه داشته باشند.

در نتیجه ، با نظارت مداوم COP ، ایده اجرای یک ماشین کارآمد واقعیت می یابد.

ما توصیه می کنیم نه تنها به دلیل نداشتن هزینه اضافی روی شانه های کاربر نهایی بلکه به آنها کمک می کند با کاهش سطح کارآیی یکباره عملکرد دستگاه را تشخیص دهند و با تنظیم اقدامات پیشگیرانه از هدر رفتن پول ، انرژی ، وقت و یا خرابی دستگاه جلوگیری کنند.با این اقدامات خرابی دستگاه، انتشار کمتر CO2  و آلودگی کاهش می یابد.