مراسم انتخاب برترین محصولات صنعت تهویه مطبوع HVAC سال 2020 برگزار شد.
این مراسم که هفدهمین دوره آن توسط ACHR در شهر نیویورک آمریکا برپا شد که در 13 بخش مختلف برترین تکنولوژی های صنعت تهویه را معرفی و به ترتیب با سه عنوان طلایی، نقره ای و برنزی از آنها تجلیل کرد.

در 17 سال گذشته سازمان ACHR از تکنولوژی های برتر صنعت تهویه مطبوع تقدیر کرده است.هدف از برگزاری این رویداد معرفی طرح ها و فناوری های بدیع، بهینه و کاربر محور که از لحاظ نصب، نگهداری و پایداری را که تاکنون ایجاد شده است، به نمایش گذارد.

سیستم های تهویه بخش تجاری

                                                                  

سیستم های تهویه بخش مسکونی (کم مصرف)


سیستم های تهویه تجاری (سبک)

سیستم های تهویه بخش مسکونی


سیستم های سرمایشی صنعتی


تجهیزات کنترلی مسکونی


برندگان لوازم جانبی و قطعات


کنترل های تجاری

بخش آزمایش و نظارت

منبع: ceros