لوازم چیلر جذبی

لوازم چیلر جذبی ژنراتور معمولاً در محفظه بالایی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفهتغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا سازی
آب مبرد را بر عهده دارد.دجذب کننده معمولاً در پوسته پایینی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه جذب بخار مبرد تولید شده در محفظه
اواپراتور را بر عهده دارد. اواپراتور معمولاً در پوسته پایین چیلرهای جذبی قرار می گیرد. مایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه
(خلأ نسبی) تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد تهویه درون لوله های اواپراتور می گردد.

کندانسور

 لوازم چیلر جذبی

کندانسور معمولاً در پوسته های بالایی چیلرهای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیر مبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد.
بخار مبرد در برخورد با لوله های حاصل از آب برج ، تقطیر شده و به تشتک اواپراتور سرریز می شود. این محلول در سیکل های پروژه
حاضر محلول لیتیوم بروماید و آب است.

مایع مبرد

مایع مبرد در چیلرهای جذبی پروژه حاضر آب خالص (آب مقطر) می باشد که به جهت فشار پایین محفظه اواپراتور در اثر تبخیر خاصیت
خنک کنندگی خواهد داشت. محلول لیتیوم بروماید در غلظت معمولی به صورت مایع است ، ولی چنانچه تغلیظ اولیه بیش از حد ادامه
یابد حجم بلورهای ریزی که در آن تشکیل می شوند ، بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل مسیر عبور محلول شود.
به این پدیده کریستالیزه شدن گویند.

ضریب عملکرد

پارامتر ضریب عملکرد در دستگاههای برودتی از جمله چیلرهای جذبی شاخصی از بازدهی دستگاه می باشد. مقادیر بالاتر این پرامتر
نشان دهنده مصرف بهینه انرژی حرارتی می باشد.در یک سیستم سرمایش تراکمی، کمپرسور دارای دو عملکرد مهم است. اول
کاهش فشار و خارج کردن بخار مبرد از اواپراتور و دوم افزایش فشار در اثر تراکم و افزایش دمای بخار مبرد در سمت دهش بیش از
دمای سیال واسط (آب یا هوا) که قرار است موجب تقطیر مبرد در کندانسور شود.

چیلر تراکمی

 لوازم چیلر جذبی

کمپرسور در کانون مرکزی یک سیستم تراکمی قرار می‌گیرد و به همان اندازه که عملکرد آن متناسب با کندانسور موجب چگالش شود،
به همان مقدار در ارتباط با اواپراتور موجب مکش و کاهش فشار می‌گردد. بنابراین کمپرسور علیرغم نامی که دارد عملکردی دوسویه
داشته و در هر دو سمت فشار ضعیف و قوی، نقش اساسی را بازی می‌کند.

چیلر جذبی

از کمپرسور به عنوان قلب یک سیستم تراکمی یاد می‌شود لذا در انتخاب آن می‌بایست به موارد زیادی توجه شود.کمپرسورها نیز مانند
پمپ‌ها نیازمند عامل تحریک برای گردش هستند. از این رو در چیلرهای تراکمی عامل گردش به طور معمول موتور الکتریکی است؛ اما
در برخی چیلرها اعم از سیلندر-پیستونی یا دوار (پیچی و گریز از مرکز) از موتورهای احتراقی نیز می‌توان استفاده کرد.

کندانسور هوایی چیست؟

به طور کلی کمپرسورها فارغ از کاربردشان در چیلرهای تراکمی و یا عامل محرکشان در دو گروه عمده، جابه‌جایی مثبت و دینامیک
(جنبشی) جای می‌گیرند. در گروه بزرگ کمپرسورهای جابجایی مثبت، عامل تراکم با جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر در یک
محفظه تولید فشار می‌کند. به عنوان مثال کمپرسور رفتی برگشتی یا همان سیلندر – پیستونی نوعی کمپرسور با جابجایی
مثبت محسوب می‌شود. زیرا حرکت پیستون از یک نقطه سیلندر به نقطه دیگر موجب تغییر حجم و متراکم شدن گاز می‌شود.

مینی چیلر

 لوازم چیلر جذبی

در حالی که در کمپرسورهای دینامیک، ساختار کمپرسور به گونه‌ای است که گاز ورودی در سمت دهش به طور پیوسته و نه متناوب
متراکم می‌شود و تراکم نه به دلیل تغییر حجم بلکه مبتنی بر سرعت گاز و تبدیل آن به فشار در سمت دهش است. کمپرسور گریز
از مرکز شعاعی یا محوری از جمله کمپرسورهای دینامیک محسوب می‌شود. در این نوع کمپرسورها، گردش پرسرعت پروانه‌ای
حول یک محور باعث مکش و تراکم گاز می‌گردد.

کمپرسور

از قسمت‌های اصلی چیلرهای تراکمی کندانسور می‌باشد. وظیفه کندانسور دفع گرمای حاصل از تولید سرمایش در چیلر می‌باشد.
بدین صورت که کندانسور با جذب گرمای مبرد باعث تقطیر و کاهش دمای آن شده و مبرد را برای تولید سرمایش مجدد مهیا می‌کند.
کندانسورها در چیلرهای تراکمی در دو نوع چیلر هوا خنک و چیلر آب خنک ساخته می‌شوند.

کندانسور چیلرهای تراکمی

عوامل مختلفی در تعیین نوع کندانسور چیلرهای تراکمی مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به مواردی چون نوع کاربری چیلر
تراکمی، رنج دمای عملکردی چیلر، دسترسی یا عدم دسترسی به هوای آزاد، اقلیم و شرایط محیطی محل نصب چیلر و … اشاره کرد.

اواپراتور

اواپراتور در چیلر تراکمی نیز همچون کندانسور و کمپرسور از اجزای اصلی چیلر محسوب می‌شود و نتیجه عملکرد چیلر و تولید سرمایش
در آن اتفاق می‌افتد. اواپراتورها متناسب با نوع کاربری چیلر از نظر ساختمان دارای تنوع می‌باشند. از انواع پر مصرف اواپراتور در ساخت
چیلر می‌توان به اواپراتورهای پوسته – لوله، اواپراتورهای صفحه‌ای و اواپراتورهای آیس بانکی اشاره کرد که در مورد مشخصات هر یک
به تفصیل در مقاله‌های جداگانه توضیح داده شده است.

اواپراتور چیلر

یکی از اجزای اصلی چیلر که تأثیر مهمی در عملکرد اواپراتور و در نهایت راندمان چیلر دارد شیر انبساط یا اکسپنشن ولو است. این
قطعه در مسیر مبرد و قبل از اواپراتور نصب می‌شود و مبرد را جهتدریافت گرمای آب داخل اواپراتور و تولید سرمایش منبسط کرده
و با سطح فشار بسیار پایین به داخل اواپراتور منتقل می‌کند.

شیرهای انبساط

شیرهای انبساط در دو نوع ترموستاتیکی و الکترونیکی تولید می‌گردند که با توجه به شرایط عملکرد چیلر تراکمی، ظرفیت سرمایشی
و طراحی تولیدکننده مورد استفاده قرار می‌گیرند.در مورد مشخصات انواع شیرهای انبساط (اکسپنشن ولو) در مقاله شیر انبساط
(اکپنشن ولو) به طور کامل پرداخته‌ایم.

شیر انبساط (اکسپنشن ولو)

بطور کلی یک سیستم تبرید تراکمی از چهار قسمت اصلی، شامل کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و اکسپنشن ولو تشکیل می‌شود.
اواپراتور وظیفه تبادل حرارتی با سیال واسط و خنک کردن آن را دارد. کمپرسور عامل اختلاف فشار در مدار و حرکت مبرد بوده و همزمان
وظیفه افزایش فشار مبرد را دارد. کندانسور وظیفه تقطیر مبرد پرفشار مافوق گرم را داشته و در نهایت اکسپنشن ولو یا شیر انبساط،
وظیفه کاستن فشار مبرد خروجی از کندانسور تا حد فشار اولیه را دارد.

 دو دسته چیلر تراکمی و چلیر جذبی 

همچنین چیلرهای تراکمی به دو بخش چیلرهای تراکمی هوا خنک (هوایی) و چیلر تراکمی آبی در صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع
تقسیم می شوند.چیلر تراکمی هوا خنک بعنوان قلب سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان ها در مناطقی که بدلیل رطوبت هوا
(RH) امکان استفاده از برج خنک کننده آبی و در نتیجه چیلر تراکمی آبی وجود ندارد، همچنین با توجه به کمبود آب در ایران، چیلرهای
تراکمی هواخنک یکی از بهترین گزینه های برای ساختمانها و مراکز خرید، مجتمع تجاری می باشد.

چیلرهای هوا خنک

چیلرهای هوا خنک که معمولا در فضاهای باز مثل پشت بام ساختمان ها، مراکز تجاری نصب می شوند و از نظر عملکرد مانند چیلرهای
آبی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی بوده و اجزا اصلی آن شامل اواپراتور ، کمپرسور ، کندانسور هوائی و شیر انبساطی می باشد. مایع
مبرد ( ( R134a موجود در مدار چیلرهای هوایی ( هوا خنک ) که از نظر حجم، مقدار و فشار کار نسبت به چیلرهای آبی بیشتر است
در کندانسور هوایی

جریان اجباری هوا خنک

چیلر بوسیله جریان اجباری هوا خنک می شود و معمولا مستقیما وارد کویل سرمایش D X هواساز و یا اواپراتور DX آبی می شود.
مصرف انرژی در این چیلرها رده A قراردارد و با توجه به صرفه جویی انرژی چیلرهای هواخنک با تکنولوژی بالا قابلیت اتصال به سیستم
های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS ) وجود دارد، که هزینه های مصرفی در ساختمان را به صورت چشمگیری کاهش میدهد.

انتخاب و خرید چیلر

هنگام انتخاب و خرید چیلر هوا خنک علاوه بر توجه به نوع کمپرسور اسکرو یا اسکرال, به تعداد آن, ظرفیت و برند کمپرسور چیلر که از
اصلی ترین قطعات چیلرها می باشد توجه نمائید که به اصطلاح رایج به چیلر تراکمی اسکرو و چیلر تراکمی اسکرال نامیده میشوند.
چیلرهای تراکمی هواخنک اسکرو و اسکرال محصول جهانی کمپانی RHOSS (:رآس) ساخت کشور ایتالیا است. کمپرسور این چیلرها
از کمپانی bitzer و ساخت کشور آلمان است.

صنعت سرمایشی و گرمایشی

کمپانی RHOSS با تکنولوژی روز اروپا و دارای تاییدیه ها و استانداردهای معتبر جهانی همچون Eurovent دارا است و یکی از شرکت های
پیشرو در صنعت سرمایشی و گرمایشی در اروپا تبدیل شده است. در حال حاضر فضای سالن های تولید این شرکت بالغ بر 100 هزار
مترمربع میگردد و در بیش از 30 کشور نمایندگی فعال دارد.

چیلر خانگی چیست ؟

در پاسخ به سوال چیلر خانگی چیست به طور خلاصه می توان گفت که چیلر خانگی در واقع همان مینی چیلر آپارتمانی است که در
محوطه بیرون از ساختمان (مانند حیاط یا پشت بام یا تراس) نصب شده و وظیفه آن ایجاد آب سرد و پمپاژ آن به لوله های (کویل های)
دستگاه های توزیع کننده هوای سرد و گرم مانند فن کویل خانگی است.

چیلر خانگی یا همان مینی چیلر

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، چیلر خانگی یا همان مینی چیلر (مدل سایز کوچک دستگاه چیلر) با لوله کشی آب به
تعدادی فن کویل متصل شده و آب سرد شده توسط آن با پمپ به کویل های درون فن کویل ها منتقل می شود. درون هر فن کویل یک
کویل مسی و یک فن وجود دارد که فن هوا را از روی کویل سرد شده ، دمیده و دمای هوا را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به
سرمایش مطبوع در تابستان می شود.

خرید چیلر خانگی 

برای حالت گرمایش ، درون کویل های فن کویل ، آبگرم ارسالی از طرف پکیج یا بویلر گازسوز جریان پیدا کرده و با عبور هوا از اطراف
کویل ها ، هوا گرم شده و در محیط توزیع می شود. بنابرین این سیستم یک سیستم کامل سرمایشی و گرمایشی مستقل است.

مینی چیلر آپارتمانی سرد و گرم

چیلر خانگی در واقع شبیه چیلر هوا خنک با ابعاد و ظرفیت کمتر از آن است که پمپ و منبع انبساط نیز در داخل آن جاسازی می شود.
چیلر خانگی در واحدهایی با مساحت بیشتر از ۱۵۰ متر معمولا استفاده می شود و مزیت آن نسبت به دستگاه داکت اسپلیت این است
که چندین فن کویل (هر اتاق و سالن یک فن کویل مجزا) به یک چیلر خانگی متصل شده و دمای هوای خروجی از هر فن کویل را می توان
به صورت جداگانه و مستقل از سایر فن کویل ها کنترل نمود.

سیستم تهویه

ولی در داکت اسپلیت یک هواساز مرکزی در سقف کاذب جاسازی می شود که با کانال کشی ، هوای سرد یا گرم را به اتاق ها و سالن
ها ارسال می کند و عیب آن این است که سیستم تهویه همه اتاق ها و سالن های متصل به یک داکت اسپلیت با هم روشن و خاموش
شده و دمای یکسانی خواهند داشت.

فن کویل و داکت اسپلیت

منظور از هوا خنک بودن چیلر خانگی چیست ؟
چیلر برای خانه یا همان مینی چیلر خانگی معمولا از نوع هوا خنک است. منظور از هوا خنک بودن آنها این است که کندانسور آن
(کندانسور یک مبدل حرارتی است که درون مینی چیلر جاسازی می شود) از نوع هوا خنک بوده و توسط هوای دمیده شده از فن
خنک می شود. اگر کندانسور از نوع آب خنک باشد به تجهیزات برج خنک کننده نیز نیاز خواهد بود.

انواع مینی چیلرهای ساخته شده 

در شکل زیر نمونه هایی از انواع مینی چیلرهای ساخته شده در شرکت ما نشان داده شده است که فن کندانسور در بالای آن
قرار گرفته و کندانسور آن توسط هوای دمیده شده فن ، خنک می شود و بنابرین به برج خنک کننده نیازی ندارد.

انواع مینی چیلر

تهویه مطبوع ماخ طراح و تولید کننده انواع چیلر و مینی چیلر (چیلر خانگی) و سایر دستگاه های سرمایشی و گرمایشی است.
محصولات ما مطابق با استانداردهای روز صنعت تهویه و متناسب با درخواست ها و نیازهای هر مشتری طراحی و ساخته شده و
به طور مستقیم از کارخانه و با قیمت مناسب به فروش می رسند.

ساختمان های مسکونی و ویلایی

چیلر خانگی در واقع دسته ای از دستگاه های چیلر هستند که به منظور استفاده در ساختمان های مسکونی و ویلایی طراحی و
ساخته شده اند. این چیلرها از نظر ساختمان داخلی شباهت زیادی به چیلر های هوا خنک دارند و تقریباً از همان ساز و کار برای
خنک سازی محیط و همچنین گرمایش آن استفاده می کنند.

سرمایش و گرمایش خانه

اگر برای سرمایش و گرمایش خانۀ خود به دنبال گزینۀ مناسبی می گردید، بهتر است دربارۀ این نوع از چیلرها هم اطلاعاتی داشته
باشید و این دستگاه های تهویۀ مطبوع را با دیگر گزینه های موجود مقایسه نمایید. به همین خاطر قصد داریم در این مقاله به بررسی
دقیق این نوع از چیلرها بپردازیم. با مشخصات آن ها و نحوۀ ساز و کارشان آشنا شویم و مزایا و معایبشان را نام ببریم.

آشنایی با چیلر خانگی

امروزه برای سرمایش و گرمایش خانه های مسکونی دستگاه های تهویۀ هوای متنوعی ساخته و طراحی شده اند. که هر کدام از این
دستگاه ها مزایا و معایب خود را دارند. یکی از این دستگاه های تهویۀ مطبوع مینی چیلر ها هستند که معمولاً از آن ها به عنوان چیلرهای
خانگی نیز نام برده می شود. این دستگاه های تهویۀ مطبوع را می توان هم برای سرمایش و هم برای گرمایش محیط های مسکونی
مورد استفاده قرار داد.

مینی چیلرهای آپارتمانی

مینی چیلرهای آپارتمانی اغلب از نوع هوا خنک هستند. به این معنا که خنک سازی دستگاه در بخش کندانسور به کمک جریان
هوا انجام می گیرد. اجزاء سازندۀ یک چیلر خانگی به شرح زیر است:

دستگاه چیلر خانگی چیست

 • بدنۀ چیلر : چیلرهای خانگی را باید در محیط باز نصب کرد. به همین خاطر جنس بدنه باید نسبت به مسائل خوردگی و زنگ زدگی
  مقاوم باشد. جنس بدنۀ چیلرها اغلب از ورقه های آهنی ضد زنگ است.
 • کمپرسور : در چیلرهای خانگی همچنان از کمپرسور به عنوان قلب تپندۀ دستگاه استفاده می شود. در مینی چیلرها اغلب از
  کمپرسورهای اسکرو یا اسکرال بهره برده می شود. زیرا هم توان بیشتری دارند و هم سر و صدای کمتری تولید می کنند. ضمن
  اینکه این دسته از کمپرسورها کمتر دچار خرابی می شوند و حفظ و نگهداری آن ها راحت تر است.
 • کندانسور : خنک سازی دستگاه در بخش کندانسور دستگاه به کمک جریان هوا صورت می گیرد. به همین خاطر است که این
  دستگاه ها را مینی چیلر هوا خنک نیز می گویند.
 • فن : فن دستگاه وظیفۀ به جریان در آوردن هوا در اطراف چیلر را داراست. در حقیقت بخش کندانسور به کمک این فن است که
  تکمیل می شود.
 • شیر انبساط : برای اینکه سیکل تبریدی در چیلرهای آپارتمانی تکمیل شود، باید از یک شیر انبساطی پس از بخش کندانسور
  استفاده کرد. سیال مبرد پس از عبور از بخش کندانسور از شیر انبساط عبور داده می شوند و آمادۀ ورود به بخش اواپراتور می گردد.
 • اواپراتور : کویل حرارتی اواپراتور تکمیل کنندۀ سیکل تبریدی در سیستم های چیلر خانگی است. در این بخش اغلب از لوله های
  مسی با ضریب انتقال حرارت بالا استفاده می شود. کویل حرارتی اواپراتور می تواند به فن کویل های ساختمان وصل شود و عمل
  خنک سازی را به کمک فن کویل ها انجام دهد.

سرمایش محیط با چیلر های خانگی

یکی از مهم ترین دلایل انتخاب چیلرها، عملکرد مناسب آن ها در زمینۀ سرمایش محیط است. مینی چیلرهای خانگی نیز به مانند
دیگر چیلرها از سیکل تبرید تراکمی برای خنک سازی محیط بهره می برند. سیال مبرد پس از ورود به کمپرسور انرژی لازم جهت
گردش در سیکل تبریدی را به دست می آورد.

کمپرسور فشار سیال

در کمپرسور فشار سیال و دمای آن بالا می رود و مبرد به حالت بخار داغ در می آید. سپس با ورود به بخش کندانسور دستگاه، این سیال
به کمک جریان هوا کمی گرمای خود را از دست می دهد و به مخلوطی از مایع در حال اشباع و گاز اشباع در می آید. خنک سازی سیال
در این بخش به کمک فن تعبیه شده بر روی چیلر انجام می شود. سیال مبرد پس از عبور از کندانسور از یک شیر انبساطی عبور داده
می شود. شیر انبساط علاوه بر اینکه می تواند روی شدت جریان سیال مبرد کنترل داشته باشد، به یک باره فشار آن را پایین می آورد
و باعث می شود تا سیال تماماً به بخار تبدیل گردد. با این کار سیال آمادۀ ورود به اواپراتور می شود.

خنک سازی محیط خانه

در بخش اواپراتور درست همان اتفاقی می افتد که از ابتدا انتظارش را داشتیم. خنک سازی محیط خانه! این کار می تواند به صورت
مستقیم انجام شود و یا اینکه از یک مبدل پوسته لوله کمک گرفته شود. به این شکل که مثلاً از جریان آب در خط لوله استفاده شود.
سیال مبرد دمای آب را پایین می آورد و سپس این آب خنک شده در خط لولۀ فن کویل های ساختمان پخش می شود. استفاده از
چندین فن کویل برای بخش های متفاوت خانه این مزیت را دارد که سرمایش محیط را می توان کنترل کرد و محیط های متفاوت با
دماهای متفاوتی داشت.

رضایت بیشتر ساکنان خانه

مزیتی که هم رضایت بیشتر ساکنان خانه را به همراه دارد و هم موجب می شود تا در میزان مصرف انرژی صرفه جویی به عمل آید.
چیلرهای خانگی در سرمایش محیط بسیار قدرتمند عمل می کنند و بسته به ظرفیت دستگاه استفاده از یک چیلر خانگی برای خنک
سازی محیط های بالاتر از صد و پنجاه متر مربع کاملاً مناسب است.

گرمایش محیط با چیلر های خانگی

در زمان گرمایش لازم است چیلر به یک جریان آب گرم متصل شود. در آپارتمان های چند طبقه که از چیلرهای معمولی استفاده می کنند،
این وظیفه را بویلرها یا دیگ های بخار موتورخانه بر عهده می گیرند. اما حالا که صحبت از به کارگیری مینی چیلرهاست، قاعدتاً نمی توان
انتظار نصب بویلر یا موتورخانه را داشت. به همین خاطر در طراحی چیلرهای خانگی برای گرمایش از همان جریان آّب گرم در پکیج های
خانگی کمک گرفته می شود.

خریداری و نصب چیلر

اشتباه نکنید. قرار نیست علاوه بر خریداری و نصب چیلر، دستگاه جدیدی برای گرم سازی محیط خریداری کنید. طبیعی است که برای
گرمایش آب خانه لازم است از یک وسیلۀ گرمایشی استفاده کنید؛ که امروزه پکیج های زمینی (یا دیواری) و بویلرهای گازسوز از جمله
گزینۀ مناسب برای این کار هستند. پس تنها کاری که برای گرمایش محیط خانه باید انجام دهید، متصل کردن خط لولۀ پکیج یا بویلر به
دستگاه چیلر است. به همین سادگی.

دستگاه از مدار خارج شده

در زمان گرمایش، یونیت خارجی دستگاه از مدار خارج شده، عمل گرم سازی محیط فقط از طریق فن کویل ها انجام می گیرد. به این
شکل که جریان آب گرم خط لولۀ ساختمان وارد فن کویل های نصب شده در بخش های متفاوت خانه می شود. سپس هوای به جریان
در آمده در فن کویل ها، از روی کویل دستگاه عبور کرده، پس از گرم شدن به درون خانه دمیده می شود.

عملکرد چیلرهای خانگی

عملکرد چیلرهای خانگی برای گرمایش محیط از چند جهت مطلوب است. نخست اینکه برای گرمایش دیگر نیاز به نصب دستگاه جدیدی
ندارید؛ که به این ترتیب در هزینه های اولیه و هزینه های جاری خانه صرفه جویی مطلوبی صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه حرارت تولید
شده از این طریق در تمامی بخش های خانه قابل مدیریت است و همین موضوع نیز دیگر مزیت این دستگاه ها است.

بررسی مزایا

در بررسی مزایای چیلرهای خانگی لازم است آن ها را در کنار دیگر دستگاه های ایرکاندیشن قرار دهیم. از وسایل گرمایش و سرمایشی
قدیمی مثل کولرهای آّبی و بخاری های گازسوز گرفته تا دیگر وسایل تهویۀ مطبوع مثل اسپلیت ها، داکت اسپلیت ها، ایرواشرها و ….
در ادامه مزیت های چیلرهای خانگی را برشمرده ایم:

نصب دستگاه های تهویۀ مطبوع

استفاده از دستگاه در تمامی فصل های سال : از مینی چیلرهای آپارتمانی می توانید هم برای گرمایش و هم سرمایش محیط
بهره ببرید. صرفه جویی در هزینه های خریداری و نصب دستگاه های تهویۀ مطبوع : استفاده از مینی چیلرها به این خاطر که نیاز
به دیگر دستگاه های تهویۀ مطبوع را رفع می کند، می تواند توجیه اقتصادی خوبی داشته باشد.

کاهش میزان مصرف انرژی 

اگر در شهری زندگی می کنید که با کمبود آب دست و پنجه نرم می کنید، چیلر های خانگی از گزینه های مناسب سرمایش محیط
است. زیرا چیلرهای خانگی به صورت هوا خنک طراحی می شوند و در عملکرد خود نیازی به جریان آّب ندارند. علاوه بر آب، مینی
چیلرها در مصرف انرژی الکتریکی نیز جزء دستگاه های صرفه جو به حساب می آیند.

مدیریت دما در بخش های متفاوت خانه 

مدیریت دما در بخش های متفاوت خانه : اگر دستگاه مینی چیلر را به چند فن کویل متصل کنید، به این شکل می توانید دمای هر بخش
از خانه را طبق نظر خود مدیریت کنید.

نصب در فضای باز 

چیلرهای خانگی را می توان در روی پشت بام خانه یا حیاط خلوت نصب کرد. حتی اگر قرار به نصب دستگاه در حیاط باشد هم باز
چیلرهای خانگی فضای کمی را اشغال می کنند.

مناسب برای تمامی شهرها 

در محیط هایی که رطوبت هوا بالاست، نمی توان از دستگاه های سرمایشی مثل ایرواشر یا کولر آبی استفاده کرد. اما چیلرهای
خانگی تأثیری روی میزان رطوبت خانه ندارند و به همین خاطر گزینۀ مناسبی برای این آب و هواها به حساب می آیند.

عدم نیاز به تجهیزات اضافه

راه اندازی چیلرهای خانگی دیگر نیازی به تجهیزات اضافه مثل کولینگ تاور، هواساز و موتورخانه نخواهد داشت.

بررسی معایب

این طبیعی است که هر دستگاه صنعتی در کنار مزایایی که دارد، دارای معایبی نیز باشد. در ادامه بخشی از این معایب را
بررسی کرده ایم:

 • ظرفیت سرمایشی پایین دستگاه : استفاده از چیلر های خانگی برای محیط های بزرگ انتخاب خوبی نیست. در این موارد بهتر است
  به سراغ چیلرها بروید.
 • خشک بودن هوای خروجی از چیلر : امکان رطوبت زنی در چیلرهای خانگی وجود ندارد. به همین خاطر هوای خروجی از این دستگاه ها
  موجب خشکی محیط می شود.
 • هزینه های نگهداری و راه اندازی : زمانی که بخواهید کاربرد چیلر را تغییر دهید، لازم است عملکرد دستگاه را پیش از راه اندازی مجدد
  چک کنید. نگهداری و راه اندازی مجدد چیلرهای خانگی به دانش بیشتری نسبت به کولرهای آبی یا وسایل گرمایشی ساده دارد. به
  همین خاطر لازم است از یک متخصص کمک بگیرید.

جمع بندی چیلر های خانگی

چیلر های خانگی یا همان مینی چیلرهای آپارتمانی از جمله دستگاه های تهویه مطبوعی هستند که سرمایش محیط در آن ها به کمک
یک سیکل تبرید تراکمی هوا خنک انجام می شود. علاوه بر سرمایش محیط از این دستگاه های تهویه مطبوع می توان در امر گرمایش
هم استفاده کرد. برای گرمایش تنها لازم است سیستم چیلر را به سیستم لوله کشی آب ساختمان متصل کنید. با به جریان در آمدن
آب گرم در فن کویل های سیستم، عمل گرمایش نیز به خوبی انجام می گیرد.

مزایای مینی چیلرهای آپارتمانی

از جمله مزایای مینی چیلرهای آپارتمانی این است که به صورت هوا خنک طراحی شده اند و به همین خاطر راه اندازی دستگاه دیگر
نیازی به جریان آّب ندارد. موضوعی که باعث صرفه جویی در میزان مصرف آب و میزان مصرف انرژی می شود. این دستگاه های تهویۀ
مطبوع حجم و وزن کمی دارند و می توان آن ها را روی پشت بام خانه یا حیاط خلوت نصب نمود.

فضاهای ساختمانی کوچک

عملکرد مینی چیلرها در فضاهای ساختمانی کوچک بسیار مناسب است و نیاز شما از به کارگیری چندین کولر، اسپلیت و … را رفع
می کند. با این حال اما نمی توان در فضاهای گسترده از چیلرهای خانگی استفاده کرد. زیرا بازدهی مورد نظر را نخواهد داشت.