صنعت تهویه مطبوع

همکاری انحصاری رستاک‌تجارت با برند شلی "Schlee" آلمان

​رستاک تجارت بین الملل عرضه کننده برترین برندهای چیلر دنیا در ایران؛ بتازگی همکاری خود را با برند آلمانی اِشلی Schlee آغاز کرده است.​