فری کولینگ چگونه کار میکند

فری کولینگ Free cooling چیست؟

فری کولینگ Free cooling چیست؟ سیستم فری کولینگ یا خنک کن آزاد چه کاربردی دارد؟ فری کولینگ چگونه کار می‌کند؟ و آیا واقعا می تواند هزینه‌های مصرف انرژی را در چیلر کاهش دهد؟