چیلر برقی

سیستم خنک کن آزاد Free cooling چیست؟ چه مزایایی برای چیلرهای آبی دارد؟

سیستم Free Cooling یا “خنک کن آزاد” چیست؟ این فناوری چگونه کار می‌کند؟ آیا واقعا می تواند هزینه‌های مصرفی انرژی را برای سیستم‌های سرمایشی کاهش دهد؟


میزان مصرف برق در چیلرهای تراکمی

میزان مصرف برق در چیلرهای تراکمی، یکی از مسائل مهمی است که کاربران و مشتریان به آن توجه دارند و بیشترین ابهام را نیز همین موضوع در بین عموم مردم و مشتریان چیلر دارد.