چیلر چگونه

سیستم خنک کن آزاد Free cooling چیست؟ چه مزایایی برای چیلرهای آبی دارد؟

سیستم Free Cooling یا “خنک کن آزاد” چیست؟ این فناوری چگونه کار می‌کند؟ آیا واقعا می تواند هزینه‌های مصرفی انرژی را برای سیستم‌های سرمایشی کاهش دهد؟